1. Strophe:

Dat du min Leevsten büst, dat du wull weeßt. Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg mi wat Leevs! Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg mi wat Leevs!

2. Strophe:

Kumm du um Middernacht, kumm du Klock een! Vader slöpt, Moder slöpt, ick slaap alleen. Vader slöpt, Moder slöpt, ick slaap alleen.

3. Strophe:

Klopp an de Kammerdör, fat an de Klink! Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind. Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind.

4. Strophe:

Kümmt denn de Morgenstund, krieht de ol‘ Hahn. Leevster min, Leevster min, Denn mösst du gahn! Leevster min, Leevster min, Denn mösst du gahn!

5. Strophe:

Sachen den Gang henlank, Leis‘ mit de Klink! Vader meent, Moder meent, Dat deit de Wind. Vader meent, Moder meent, Dat deit de Wind.