1. Strophe:

Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei: Fragt: was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass.

2. Strophe:

Dra Chanasan mat dam Kantrabass saßan af dar Straßa and arzahlten sach was. Da kam da Palaza: Fragt: was ast dann das? Dra Chanasen mat dam Kantrabass.

3. Strophe:

Dre Chenesen met dem Kentrebess seßen ef der Streße end erzehlten sech wes. De kem de Peleze: Fregt: wes est denn des? Dre Chenesen met dem Kentrebess.

4. Strophe:

Dri Chinisin mit dim Kintribiss sißin if dir Strißi ind irzihltin sich wis. Di kim die Pilizi: Frigt: wis ist dinn dis? Dri Chinisin mit dim Kintribiss.

5. Strophe:

Dru Chunusun mit dum Kuntrubuss sußun uf dur Strußu und urzuhltun such wus. Du kum du Puluzu: Frugt: wus ust dunn dus? Dru Chunusun mut dum Kuntrubuss.

6. Strophe:

Drü Chünüsen mit düm Küntrübüss süßün üf dür Strüßü und ürzühltün süch wüs. Dü küm dü Pülüzü: Frügt: wüs üst dünn düs? Drü Chünüsün müt düm Küntrübüss.

7. Strophe:

Dro Chönösön mit döm Köntröböss sößön öf dör Strößö und örzöhltön söch wös. Dö köm dö Pölözö: Frögt: wös öst dönn dös? Drö Chönösen möt döm Köntröböss.

8. Strophe:

Drä Chänäsän mit däm Känträbäss säßän äf där Sträßä änd ärzähltän säch wäs. Dä käm dä Päläzä: Frägt: wäs äst dänn däs? Drä Chänäsän mät däm Känträbäss.